انسان به طور طبیعی با 3 ترس پا به این دنیا می گذارد :


1- ترس از هر پدیده جدید و تازه

2- ترس از صدای بلند ناگهانی

3- خالی شدن زیرپا و رها شدن 

اما انسان در طول زندگی ترس های متفاوتی را تجربه می کند

در سنین 2 تا 5 سالگی ترسی که در بیشتر کودکان دیده میشود ترس از حیوانات کوچک و تاریکی است ،

در سنین 6 تا 9 سالگی ترس از حوادث طبیعی ، طوفان و رعد و برق و باران و یا حتی برف!

در سنین 9 تا 12 سالگی ترس از بیماری و مرگ ترس غالب انسان است 

و در سنین 13 تا 16 سالگی ترس از قضاوت و نظر مردم


* وقتی اضطراب و هراس از حد می گذرد تغییراتی را در بدن موجب می شود ، برخی از بیماری های روانتنی به دلیل حالات روانیست که گرفتاری های فیزیک را موجب می شود

بسیاری از سردردها ، کمردردها و مشکلات جهاز هاضمه و اختلالات پوستی منشا روانی دارد 


* اضطراب شایع ترین گرفتاری انسان است آمار در امریکا نشان می دهد که این گرفتاری بیشتر از افسردگی و مواد مخدر در بین انسانها رواج دارد 


*این مشکل در زنان 2 برابر مردان است و کار درمانی و بهبودی برای زنان مشکلتر و عوارض و پیامدهای آن برای زنان گرفتارکننده تر است

 

اما حدود اضطراب چقدر است ... نگرانی "خفیف " یک دانشجو یا دانش آموز او را مقید به آخر رساندن درس می کند و تنها در همین حد بسیار خفیف می تواند احتمالا مفید باشد ، اگر اضطراب از حد بگذرد نه تنها کارو فعالیت و درس خواندن را با رنج همراه می کند ، که در یادگیری اختلال به وجود می آورد و همانطور که اکثر ما تجربه کرده ایم در هنگام امتحان در به خاطر آوردن مطالب ما را دچار مشکل میکند .


اضطراب مشابه نمک در غذاست که میزان کمش می تواند احیانا مفید باشد (ترسی که شکل اضطراب به خود گرفته) ولی میزان بیشتر نه تنها مفید که کاملا مضر است 


از طرفی اضطراب و افسردگی دو روی یک سکه هستند - کمتر کسی را می توان یافت که در عین حال که اضطراب دارد نشانه های افسردگی را به همراه نداشته باشد و بالعکس


ترس و اضطراب قسمت اول : کلیک کنید 

ترس و اضطراب قسمت دوم : کلیک کنید