کنکور ریاضی 95 امروز برگزار شد .


نتایج اولیه نشون دهنده اینه که طبق معمول شیمی از نظر بچه ها از بقیه درسها سخت تر بوده.


دانلود سوالات تخصصی کنکور ریاضی-فیزیک سال 95


از نظر دانش آموزان درس های زیر به ترتیب دشوار ترین درس های کنکور ریاضی بوده است :


1. شیمی             ( 50 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان ارزیابی کرده اند ) 

2. ریاضی              ( 40 درصد از دانش آموزان این درس را  دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

3. فیزیک              ( 35 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

4. زبان انگلیسی   ( 25 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

5. عربی               ( 17 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

6. معارف              ( 17 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند ) 

7. ادبیات          ( 12 درصد از دانش آموزان این درس را دشوار تر از سطح انتظارشان  ارزیابی کرده اند )