اگه به آمار سازمان سنجش ، هرسال نگاه کنید در رشته ریاضی تعداد داوطلبانی که فیزیکو صد در صد میزنن کمتر از پنج نفر است حتی در برخی از سالها هیچکس صد در صد نمیزند .

در رشته تجربی این تعداد کمتر از چهل نفر است. 

پس یه سوالی اینجا پیش میاد !

 برخی از اساتید که ادعا میکنن اگر در کلاس و یا همایش من شرکت کنید فیزیک رو صد میزنید دانشجویان این اساتید در کدام سیاره در حال تحصیل هستند!

بچه ها!!!  کمی هم فکر کنید و زود باور نباشید.

برگرفته از باشگاه کانال فیزیکدانان جوان