سلام بچه ها اینم تکالیف جلسه اول کا حتما جلسه بعد با خودتون حلش رو میارین!

البته امیدوارم چندتاتون با خودشون نیارن که یه دکا بستنی بخوریم دیگه!