کی میتونه بگه حاصل عبارت زیر چی میشه و چرا ؟! 

خوب مثل اینکه کسی نبود جواب بده . ( 10 ساعتی گذشت ) 

جوابش رو در ادامه مطلب قرار دادم :