موفقیت چیه؟!

من و شما اگر در زندگی به هدفی که می خواهیم برسیم ، دانشمند بشیم ، پولدار بشیم ، مقامی داشته باشیم و ...

وقتی میتونیم اسمش رو موفقیت بگذاریم که شروط زیر رو داشته باشه :

-         وقتی که این موضوع مهم باشه این موضوع  با ارزش و خوب و درست باشد.و آنرا از طریق کار و کوشش و فعالیت شخصی خود وقتی در آن لذت و شادی و آرامش و راحتی هست برسید به اون موفقیت میگیم.

1-    موضوع باید مهم ، باارزش ، خوب و درست باشد ... اینکه من بگم هورااااا من امروز در بلند شدن از رختخواب موفق شدم ! جز اینکه باعث خنده خودم و اطرافیان بشم معنی دیگه ای نداره!

2-    اگر فردی به خاطر ارثی که از پدرش به دست میاره خودش رو در ثروتمند شدن موفق بنامه معنی نداره چون موقعی میتونیم اسمش رو موفقیت بگذاریم که با کار و تلاش شخصی خودمون بهش دست پیدا کنیم

3-    خیلی مهمه که در مسیر رسیدن به اون هدف در مسیری باشم که شاد باشم نه اینکه تمام اندوه و غم دنیا رو سرم ریخته باشه. لذت ببرم ، نه اینکه رنج بکشم برای اینکه پولدار بشم یا رنج بکشم که نمره درسیم بالا بشه، رضایت داشته باشم و مهمتر اینکه در مسیرش آرامش داشته باشم ، نه اینکه با نگرانی حرص و جوش بخورم و تمام وجودم با ترس و نگرانی و اضطراب آمیخته شده باشه

بنابراین مفهوم موفقیت وقتی است که من خوشبختی و سلامت روانی و فیزیکی خودم رو در راه رسیدن بهش به فنا ندم ، اگر شما پولدار بشید اما 20 سال زودتر بمیرید ، اگر پولدار بشید اما خانوادتون از هم پاشید اگر شما در کنکور قبول شدید ولی زخم معده گرفتید ، نمیتونیم اسم این رو موفقیت بگذاریم ، فقط می تونیم بگیم شما از نظر مالی یا تحصیلی "برنده" بودید نه "موفق" .

پس موفقیت با برنده شدن متفاوت هست ، بسیاری از مردم دنیا برنده هستند ، پیروز هستند ، ولی موفق نیستند چون موفقیت در چهارچوب سلامت روانی و خوشبختی معنا پیدا می کنه