موریس میکرس تنوع زیبای اشک‌ها را در زیر میکروسکوپ به نمایش گذاشته است و ثابت کرده است که همه اشک‌ها یکسان نیستند. این عکاس هلندی دوستانش را جمع کرده و از آن‌ها خواسته هر کدام به هر روشی که دوست دارند اشک خود را درآورند. دوستانش هم از خوردکردن پیاز گرفته تا خوردن فلفل تند و از روی احساسات اشک خود را درآوردند. سپس میکرس هر قطره اشک آ‌ن‌ها را زیر میکروسکوپ قرار داده است و آن‌ها را با اسلاید از هم متراکم کرده است و نتیجه آن نگاهی شگفت به ساختار علمی اشک می‌باشد. سه نوع اصلی اشک وجود دارد: اصلی، رفلکس و روان‌شناختی. اشک‌های اصلی چشم را نرم و لیز نگه می‌دارند. اشک‌های رفلکس توسط محرک‌ها مثل یک حساسیت ایجاد می‌شوند و اشک‌های روان‌شناختی که شاید مهم‌ترین نوع آن‌ها باشند با احساسات عمیق مرتبط هستند مثل زمانی که با تماشای یک فیلم غمگین گریه می‌کنید. همگی آنها از موادی همچون چربی‌ها، پادتن‌ها و آنزیم‌هایی که در آب شور معلق هستند، تشکیل شده است. تصاویر میکرس تمایزی آشکار بین انواع اشک ‌را آشکارمی‌کند. اشکی که از بریدن پیاز ایجاد شده است متفاوت از اشکی است که از روی خنده یا گریه به وجود آمده است. ترتیب کریستالی آن‌ها دارای الگوها و تراکم متفاوتی است. اما علارغم اساس آن‌ها هر تصویر دارای جزئیات خیلی ریزی است که عناصر طبیعت همانند برگ‌های سوزنی کاج، قطرات برف و برگ‌های درختان را آشکار می‌کند. این شباهت‌های جالب یادآور ارتباط بی‌نهایت ما با کره زمین است. 

  


منبع : اخبار و مقالات صنعت