قدیمیترین انیمیشن دنیا که نزدیک به ۵ هزار سال قدمت دارد ، رسم شده بر روی یک کوزه درشهر سوخته در ایران کشف شده‌است.