دو نمونه سوال امتحان نهایی خرداد : ( منبع kanoon.ir )

امتحان نهایی

امتحان نهایی ریاضی 1 نوبت صبح -خرداد 93+پاسخ

امتحان نهایی ریاضی 1 نوبت عصر -خرداد 93+پاسخ