در ادامه تعدادی نمونه سوال از فیزیک 2 دبیرستان آورده شده است .


نمونه سوال های امتحانی

امتحان فیزیک2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان فیزیک 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان

امتحان فیزیک 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان فیزیک 2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان فیزیک 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان فیزیک 2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان فیزیک2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

سوالات دی ماه فیزیک 2 نمونه بحر العلوم (ره) نهبندان

امتحان فیزیک 2 مدرسه شهید بردستانی بردخون- دی ماه 93

امتحان فیزیک 2 مدرسه نمونه دولتی امام صادق (ع)شهرستان پاکدشت - دی ماه 93

امتحان فیزیک2 مدرسه خواجه نصیر- خرداد ماه 93

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک2پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی 92

سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم فیزیک (مشترک) دی 91- مدارس سرای دانش

امتحان پایان ترم فیزیک دی 91- مدارس سرای دانش

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک2 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92

نمونه سؤالات امتحانی فیزیک (2) +پاسخ

نمونه سوال درس فیزیک-ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان فیزیک 2 مدرسه ولیعصر(عج) مسجدسلیمان- دی ماه 93

امتحان فیزیک2 دبیرستان فردوسی تبریز دی93

امتحان فیزیک 2 و آزمایشگاه دبیرستان 22 بهمن سعادت شهر - دی ماه93

امتحان فیزیک 2مدرسه شهید بهشتی باشت - دی ماه 1393

امتحان فیزیک2 دی ماه93


منبع : سایت کانون