نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری امسال(94) هم مانند سال گذشته(93) است .به این ترتیب که سوابق تحصیلی 25 درصد از نمره کل را مستقیما تعیین می کند

منظور از سوابق نحصیلی: نمرات دروس موجود سال سوم متوسطه  می باشد که زمان امتحان آن سال 1384 و بعد از آن بوده و بصورت نهایی و کشوری برگزار شده است.

ضریب تاثیر دروس مختلف برای رشته های ریاضی و تجربی در ادامه آمده است 

همانطور که میبینید برای دانش آموزان ریاضی ضریب نمره درس زبان و ادبیات فارسی مساوی با میانگین دروس ریاضی و بیشتر از فیزیک3 است!!

و ضریب نمره درس تعلیمات دینی و قرآن مساوی با درس فیزیک 3 و بیشتر از شیمی است!!


و برای دانش آموزان تجربی هم ضریب نمره درس زبان و ادبیات فارسی و تعلیمات دینی و قرآن کلا از ضریب دروس ریاضی 3و فیزیک3 بیشتر است!!

خلاصه کلام  دانش آموز سال سومی که نمره ادبیات 20 دینی 20 و فیزیک 17 و شیمی 17 شده وضعیتش در کنکور سال بعد از دانش آموزی که ادبیات 17 ، دینی 17 ، فیزیک 20 ، شیمی 20 شده به مراتب بهتر است!!

به نمرات دروس ادبیات فارسی ، زبان فارسی و تعلیمات دینی و قرآن توجه خیلی زیاد داشته باشید!!

زیرگروه 1 : شامل اکثر رشته های فنی مهندسی : برق ، مکانیک ، صنایع، عمران ، معماری ، کامپیوتر ،رباتیک ، IT ،مواد ، نساجی ، فیزیک ، ریاضی و ......

زیرگروه 2 : شامل رشته های مهندسی پلیمر ، مهندسی شیمی ، مهندسی معدن، مهندسی نفت و شیمی 

زیرگروه  3 : همه مربوط به کاردانی 

زیرگروه 1 : پزشکی ، دندانپزشکی،دامپزشکی،بینایی سنجی،مامایی ، پرستاری ، فیزیوتراپی ، هوشبری ، علوم و صنایع غذایی  و ...

زیرگروه 2 :داروسازی ، شیمی ، دبیری شیمی ، 

زیرگروه 3 :زمین شناسی ، دبیری زمین شناسی ، زمین شناسی کاربردی

زیرگروه 4 : هوانورد ، ناوبری هوایی،خلبانی ، حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد نظری

زیرگروه 5 : تکنولوژی تولیدات گیاهی ، تکنولوژی تولیدات دامی ، جنگلداری و ... 


منبع : اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال 94