سلام

چرا ایکس؟. پرسش اینه چرا حرف ایکس نمایانگر مجهول است؟ میدونم که همه ما اینا سر کلاس ریاضی یادگرفتیم، ولی الان درهر کجا ودرهر فرهنگی- جایزه ایکس-پرونده های ایکس پروژه ایکس تد ایکس این از کجا میاد؟